Müşteri

Garanti Factoring

Markalarımızdan Garanti Factoring, gerçekleştirdikleri BBVA ortaklığı sonrası bizden bir motivasyon toplantısı konsepti çalışmamızı istedi. Verilmek istenen mesaj, hedefler ve BBVA ortaklığı sonrası oluşan yeni durumlar göz önüne alındığında “Vizyoner” konsepti beklentileri tam olarak karşıladı.