Müşteri

Ankara Sigorta

Ankara Sigorta için hazırladığımız kampanyadaki görselleri ve söylemleri markanın hayatın içinde olduğunu hissettirecek bir noktada konumlandırdık. Sizin güvenle yaşamanız için çalışan, güzel bir iz bırakan eski ama yenilikçi bir dostunuz var fikrini yansıtmayı hedefledik.